fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

Zdobądź międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia firmy Autodesk
Uczestnicy autoryzowanych szkoleń otrzymują oryginalny międzynarodowy Certyfikat honorowany na całym świecie, który jest wiarygodnym poświadczeniem zdobytej wiedzy.
 • czas trwania – 3 dni
 • cena – 676 zł
 • szkolenie online
 • czas trwania – 3 dni
 • cena – 676 zł
 • szkolenie online
 • czas trwania – 3 dni
 • cena – 1045 zł
 • szkolenie online
 • czas trwania – 3 dni
 • cena – 1045 zł
 • szkolenie online
 • czas trwania – 2 dni
 • cena – 738 zł
 • szkolenie online
 • czas trwania – 3 dni
 • cena – 1045 zł
 • szkolenie online
 • czas trwania – 3 dni
 • cena – 1045 zł
 • szkolenie online
 • czas trwania – 3 dni
 • cena – 1045 zł
 • szkolenie online

AutoCAD podstawowy

autocad zaawansowany

inventor podstawowy

inventor zaawansowany

FUSION 360 PODSTAWOWY

CIVIL 3D PODSTAWOWY

CIVIL 3D zaawansowany

MAP 3D PODSTAWOWY

Terminarz szkoleń

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:


T: 32 420 42 50
M: 782 515 605
E: bok@synercom.pl

AUTOCAD KURS PODSTAWOWY ONLINE

OPIS SZKOLENIA:

Kurs przeznaczony dla osób rozpoczynających pracę w programie AutoCAD – służącym do dwuwymiarowego projektowania (2D) wykorzystywanego w wielu branżach. Szkolenie prowadzone jest przez Autoryzowanych Instruktorów Autodeskowych i składa się z bloków wykładowo-ćwiczeniowych, dzielonych przerwami. Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują Autodeskowe Certyfikaty poświadczające nabytą wiedzę.

WYMAGANIA:

Wiedza z zakresu podstaw obsługi środowiska Windows.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. Ekran podstawowy (kursor graficzny,
obszar rysunku, interfejs użytkownika).
2. Ustalenia środowiska (granice rysunku, jednostki rysunków, siatka punktów).

3. Powiększanie i panoramowanie obraz
4. Projektowanie precyzyjne (układy współrzędnych, skok, orto, tryby lokalizacji).

5. Grafika dwuwymiarowa (projektowanie 2D, edycja obiektów, wprowadzanie tekstu i jego edycji, kreskowanie, wymiarowanie).
6. Warstwy (ustawienia grubości linii, kolorystyki i nomenklatury nazewniczej).
7. Tworzenie i edycja bloków
8. Drukowanie dokumentacji technicznej (ustalenie środowiska do drukowania, drukowanie).

9. Design Center
10. Grupy
11. Praca grupowa

AUTOCAD KURS ZAAWANSOWANY ONLINE

OPIS SZKOLENIA:

Kurs przeznaczony dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu projektowania w AutoCAD. Podzielony jest na dwie części: pierwsza – poświęcona przygotowaniu środowiska projektowego pod konkretne potrzeby projektanta (modyfikacja interfejsu graficznego, zaawansowane ustawienia konfiguracyjne), druga – poświęcona projektowaniu w przestrzeni 3D. Szkolenie prowadzone jest przez Autoryzowanych Instruktorów Autodeskowych i składa się z bloków wykładowo-ćwiczeniowych, dzielonych przerwami. Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują Autodeskowe Certyfikaty poświadczające nabytą wiedzę.

WYMAGANIA:

Wiedza z zakresu podstaw pracy z programem AutoCAD.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. Adaptowanie interfejsu użytkownika: tworzenie pasków narzędziowych, tworzenie szablonów, definiowanie własnych rodzajów linii i wzorów kreskowania, tworzenie makr, tworzenie profilu użytkownika, praca na dużych rysunkach (szybki wybór).
2. Zaawansowane możliwości programu: bloki z atrybutami, wyciągi z atrybutów, grupy, pliki rastrowe, przestrzeń papier/model, odnośniki zewnętrzne, Design Center (zarządzanie środowiskiem), multilinia – tworzenie i edycja, style i arkusze wydruku.
3. Projektowanie zespołowe.
4. Modelowanie bryłowe: elementy bryłowe (prymitywy) – sfera, kostka, walec, stożek, klin, tworzenie brył obrotowych, tworzenie graniastosłupów, edycja brył (suma, różnica, część wspólna, zaokrąglanie krawędzi, obracanie itp.), zmiana cech brył, rozkładanie bryły złożonej na obiekty podstawowe, definiowanie punktów obserwacji.
5. Prezentacja modeli 3D: widok siatkowy i krawędziowy, dynamiczny obrót – 3D Orbit, przekroje brył, cieniowanie i ukrywanie linii niewidocznych.

INVENTOR KURS PODSTAWOWY ONLINE

OPIS SZKOLENIA:

Kurs przeznaczony dla osób rozpoczynających pracę w Autodesk Inventor, chcących tworzyć zaawansowane wirtualne modele przestrzenne, a następnie poddawać je złożonym analizom. Wiedza zdobyta na tym kursie pozwala zaprojektować pojedyncze bryłowe elementy, składać je w zaawansowane zespoły oraz wykonać dokumentację techniczną projektu. Dodatkowo szkolenie wzbogacone jest o możliwość zapoznania się z procesem drukowania 3D wybranego elementu. Szkolenie prowadzone jest przez Autoryzowanych Instruktorów Autodeskowych i składa się z bloków wykładowo-ćwiczeniowych, dzielonych przerwami. Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują Autodeskowe Certyfikaty poświadczające nabytą wiedzę.

WYMAGANIA:

Wiedza z zakresu podstaw obsługi środowiska Windows.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. Ustawienia wstępne.
2. Szkicownik (szkicowanie 2D, edycja elementów, nadawanie więzów geometrycznych).
3. Modelowanie części (wyciągniecie proste, obrót, przeciągnięcie, zaokrąglanie, fazowanie, wyciągnięcie złożone, funkcja podziel, przeciągnięcie).
4. Modelowanie powierzchniowe (usuwanie powierzchni, zszycie, pogrubienie).
5. Modelowanie złożeń (podstawowe funkcje modelowania złożeń, więzy, reprezentacje widoków i pozycji, modelowanie szkieletowe, Content Center, złożenia spawane, złożenia eksplodowane).
6. Konstrukcje blachowe (podstawowe funkcje modułu konstrukcji blachowych, tworzenie rozkładów części zdefiniowanych w module modelowania części).
7. Narzędzia dokumentacji rysunkowej i wydruk dokumentu (tworzenie widoków, style wymiarowania, tekstu, warstwy, tabelka, ramka rysunkowa, numery pozycji, lista elementów, symbole rysunkowe, szablony rysunkowe).
8. Elementy DRUKU 3D

INVENTOR KURS ZAAWANSOWANY ONLINE

OPIS SZKOLENIA:

Kurs przeznaczony dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie projektowania w Autodesk Inventor. W trakcie kursu poznawane są zaawansowane narzędzia projektowe przyspieszające i automatyzujące projektowanie w programie. Wiedza zdobyta na tym kursie pozwala adaptować środowisko aplikacji pod potrzeby i wymogi projektanta. Szkolenie prowadzone jest przez Autoryzowanych Instruktorów Autodeskowych i składa się z bloków wykładowo-ćwiczeniowych, dzielonych przerwami.

WYMAGANIA:

Wiedza z zakresu podstaw pracy z programem Autodesk Inventor.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. iFeatures.
2. Parts.
3. Komponenty pochodne.
4. Wiązania ruchu.
5. iMates.
6. Adaptacyjność.
7. Content Center.
8. Zarządzanie bibliotekami Content Center.
9. Dopasowanie starych rysunków do nowych standardów w programie Inventor.
10. Więzy 3D.
11. Konstrukcja blachowa.

FUSION 360 KURS PODSTAWOWY ONLINE

OPIS SZKOLENIA:

Kurs przeznaczony dla osób rozpoczynających pracę w Autodesk Fusion 360, chcących tworzyć wirtualne modele przestrzenne. Wiedza zdobyta na tym kursie pozwala zaprojektować pojedyncze elementy bryłowe. Szkolenie prowadzone jest przez Autoryzowanych Instruktorów Autodeskowych i składa się z bloków wykładowo-ćwiczeniowych, dzielonych przerwami. Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują Autodeskowe Certyfikaty poświadczające nabytą wiedzę.

WYMAGANIA:

Wiedza z zakresu podstaw obsługi środowiska Windows.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

I. Omówienie procesu prototypowania 3D
(modelowanie w Autodesk Fusion360, cięcie w 3DGence Slicer, drukowanie na 3DGence One / Double).
II. Modelowanie – Fusion360
1. Środowisko projektowe (konto A360, interfejs aplikacji, praca w chmurze).
2. Szkicownik (szkicowanie 2D, edycja elementów, nadawanie więzów geometrycznych).
3. Modelowanie części (wyciągniecie proste, obrót, przeciągnięcie, zaokrąglanie, fazowanie, wyciągnięcie złożone, funkcja podziel, przeciągnięcie).
4. Import części (eksportowanie modelu do pliku .stl).
III. Cięcie – 3DGence Slicer (wczytanie pliku .stl do przestrzeni roboczej drukarki 3D, wybór drukarki / głowicy / materiału, wybór jakości wizualnej / wytrzymałości, generowanie pliku .gcode).
IV. Druk 3D (budowa i zasada działania drukarki 3D, elementy podstawowej obsługi drukarki, omówienie materiałów do druku 3D, proces od uruchomienia wydruku do jego zdjęcia ze stołu, najczęstsze problemy z wydrukami).

CIVIL 3D KURS PODSTAWOWY ONLINE

OPIS SZKOLENIA:

Kurs przeznaczony dla osób rozpoczynających pracę w programie Civil 3D. Program pomaga pracownikom sektora inżynierii lądowej i wodnej oraz geodetom w skutecznym tworzeniu i realizacji projektów transportowych, lądowych i środowiskowych. Szkolenie prowadzone jest przez Autoryzowanych Instruktorów Autodeskowych i składa się z bloków wykładowo-ćwiczeniowych, dzielonych przerwami. Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują Autodeskowe Certyfikaty w języku angielskim poświadczające nabytą wiedzę.

WYMAGANIA:

Wiedza z zakresu podstaw obsługi środowiska Windows oraz podstaw pracy z programem AutoCAD.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. Interfejs programu.
2. Punkty (import punktów z pliku tekstowego, zmiana sposobu wyświetlania punktów w rysunku, edycja grupy punktów, tworzenie nowej grupy punktów, ręczne dodawanie punktów do rysunku, edycja punktów).
3. Tworzenie powierzchni (tworzenie powierzchni terenu na podstawie zaimportowanych punktów, zmiana sposobu wyświetlania powierzchni w rysunku, linie nieciągłości, dodawanie linii nieciągłości, obwiednia).
4. Analizy na podstawie modelu powierzchni 3D (wektory spadków, zlewiska, spływ wody i zlewnie).
5. Obliczanie objętości (obliczanie objętości złożonej, obliczanie objętości ograniczonej).
6. Powierzchnia objętościowa.
7. Tworzenie powierzchni z wykorzystaniem płaskiej mapy (przenoszenie tekstów na rzędne etykiet, przenoszenie bloków na rzędne atrybutów).
8. Palety narzędzi (tworzenie nowej palety narzędzi, kopiowanie palety narzędzi, zapisanie palety narzędzi, odczytanie palety narzędzi).
9. Linie trasowania (tworzenie linii trasowania, modyfikacja linii trasowania, opisywanie linii trasowania).
10. Profile (tworzenie profilu terenu, tworzenie niwelety drogi, opisywanie profilu, modyfikacja niwelety – dodawanie łuków pionowych).
11. Modelowanie korytarza drogowego (tworzenie przekroju normalnego, tworzenie korytarza drogowego, tworzenie powierzchni korytarza).
12. Obliczenia robót ziemnych i materiałów (tworzenie linii próbkowania, definicja materiałów do obliczeń, tabele).
13. Widoki przekrojów.
14. Generowanie arkuszy.
15. Dynamiczne zmiany projektu.
16. Projektowanie powierzchniowe (modelowanie powierzchni parkingu, modelowanie skarp do terenu, obliczenia robót ziemnych, zbiorniki retencyjne, rowy melioracyjne).
17. Projektowanie sieci (listy części i zasady, tworzenie sieci rurociągów, edycja profilu sieci, detekcja kolizji).
18. Podstawowe zagadnienia z zakresu AutoCAD Map 3D (zestawy rysunków, zapytania proste i złożone, dane opisowe, import danych z różnych formatów (dgn, shp).

CIVIL 3D KURS ZAAWANSOWANY ONLINE

OPIS SZKOLENIA:

Kurs przeznaczony dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu pracy z Civil 3D. Szkolenie prowadzone jest przez Autoryzowanych Instruktorów Autodeskowych i składa się z bloków wykładowo-ćwiczeniowych, dzielonych przerwami. Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują Autodeskowe Certyfikaty poświadczające nabytą wiedzę.

WYMAGANIA:

Wiedza z zakresu podstaw pracy z programem AutoCAD Civil 3D.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. Punkty (eksport punktów, zmiana formatu pliku z punktami, tworzenie własnych stylów).
2. Powierzchnie (analizy powierzchni, tworzenie własnych stylów, wizualizacja powierzchni).
3. Budowanie złożonego korytarza drogowego.
4. Tworzenie odsunięć i poszerzeń.
5. Skrzyżowania.
6. Projektowanie powierzchniowe (tworzenia skarp o różnych kryteriach, przejścia pomiędzy nachyleniami skarp).
7. Sieci przewodów rurowych.
8. Modyfikacja elementów sieci w planie i profilu.
9. Edycja rozmiarów i materiałów dla rur i studni.
10. Zmiana stylów wyświetlania elementów sieci w planie i profilu.

MAP 3D KURS PODSTAWOWY ONLINE

OPIS SZKOLENIA:

Kurs przeznaczony dla osób rozpoczynających pracę w programie AutoCAD MAP 3D. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze sposobem tworzenia i edycji map oraz topologii terenu. Szkolenie prowadzone jest przez Autoryzowanych Instruktorów Autodeskowych i składa się z bloków wykładowo-ćwiczeniowych, dzielonych przerwami. Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują Autodeskowe Certyfikaty poświadczające nabytą wiedzę.

WYMAGANIA:

Wiedza z zakresu podstaw pracy z programem AutoCAD.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. Interfejs programu.
2. Układy współrzędnych.
3. Praca z rysunkami dołączanymi.
4. Zapytania.
5. Dane opisowe.
6. Import/eksport danych wektorowych z innych systemów.
7. Praca z obrazami rastrowymi.
8. Czyszczenie rysunku.
9. Podstawowe informacje o topologii.
10. Zapytania topologiczne.
11. Dostęp do danych poprzez FDO.