fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

SYNERCOM USŁUGI WSPóLNE SP. Z O.O.

Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy wspiera klienta w podejmowaniu decyzji o charakterze edukacyjnym i zawodowym. Pomaga w wyborze zawodu, szkoły czy kierunku studiów, towarzyszy przy zmianie zawodu, samozatrudnieniu, a przede wszystkim przeprowadza przez niełatwy okres poszukiwania pracy.

Doradca zawodowy zna aktualną sytuację na rynku pracy, posiada narzędzia pomocne przy badaniu predyspozycji zawodowych. Są to testy zawodoznawcze, które pozwalają określić kompetencje zawodowe czy też testy osobowościowe, dzięki którym można przedstawić zawody, w których dana osoba się sprawdzi oraz te, które są dla niej zdecydowanie nieodpowiednie.

Doradca zawodowy wspólnie ze swym klientem przygląda się jego kwalifikacjom, przebiegowi zatrudnienia, przebytym szkoleniom, zainteresowaniom i predyspozycjom, dzięki czemu jest w stanie określić potencjał zawodowy osoby, ustalić i pokonać bariery utrudniające znalezienie pracy. Pomaga również w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, uczy jak aktywnie i efektywnie poszukiwać pracy.

Czy warto skorzystać?

Ze wsparcia doradcy zawodowego możesz skorzystać w różnych momentach swojego życia, aby na bieżąco odpowiedzialnie planować swoją karierę. Profesjonalna porada może zapobiec niewłaściwym wyborom edukacyjnym i zawodowym, zwiększyć efektywność kształcenia, zapobiec wypaleniu zawodowemu i sprzyjać satysfakcji z wykonywanej pracy.

Kto korzysta ze wparcia?
– uczniowie,
– studenci i absolwenci,
– poszukujący pracy,
– osoby zagrożone utratą pracy,
– osoby pracujące, które muszą zmienić zawód lub branżę,
– osoby, które podjęły niewłaściwe decyzje zawodowe.

Potrzebujesz pomocy doradcy zawodowego?

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami: agencjapracy@synercom.pl,

tel. 32 420 41 39