fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

CHCESZ ZDOBYĆ NOWE KWALIFIKACJE I POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Jesteś pracownikiem lub pracodawcą?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Istnieje możliwość współfinansowania kursów, szkoleń i studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – nowego narzędzia dotyczącego rozwoju zasobów ludzkich, skierowanego do pracodawców i pracowników.

Środki z KFS na finansowanie kosztów szkolenia przyznawane są na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Na co dokładnie można pozyskać pieniądze?

– Na określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

– Na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

– Na egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

– Na badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.

– Na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

– Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Co trzeba zrobić, żeby pozyskać pieniądze?

Wybrać kurs lub szkolenie dla siebie lub swoich pracowników z naszej strony.

Skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta, który doradzi w wyborze szkolenia, pomoże wypełnić odpowiednie dokumenty i przesłać na właściwy adres.
Kontakt: 32 420 42 50 bok.szkolenia@synercom.pl