fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

CHCESZ ZDOBYĆ NOWE KWALIFIKACJE I POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Jesteś właścicielem mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa?

Baza Usług Rozwojowych

– Wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. – Odbiorca wsparcia samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej. – System umożliwia szybką reakcję na występujące potrzeby odbiorców wsparcia. – System jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych tzn. wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie spośród ofert zamieszczonych w Bazie.

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w regionie śląskim udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie: