SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

Baza Usług Rozwojowych

Uzyskaj dofinansowanie kosztów szkolenia

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Prowadzona jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). BUR (Baza Usług Rozwojowych) umożliwia dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym również osoby pracujące na własny rachunek, mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na szkolenia i doradztwo. Dofinansowanie może sięgać do 80% ceny usługi!

Co należy zrobić?

Należy wybrać ofertę szkoleniową na stronie Bazy Usług Rozwojowych. Przeglądanie ofert nie wymaga posiadania konta natomiast zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu może dokonać osoba zarejestrowana w BUR – wymagane jest założenie własnego konta. Założenie i korzystanie z konta jest bezpłatne.

Gdzie należy ubiegać się o wsparcie?

Wniosek o wsparcie finansowe należy składać u Operatora właściwego ze względu na siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną pracodawcy. Operator działa na terenie konkretnego województwa lub jego części zaś procedury przyznawania środków różnią się dla każdego z województw.

Jak przebiega finansowanie?

Po złożeniu i zatwierdzeniu wniosku zostaje podpisana umowa wsparcia finansowego. Operator rezerwuje odpowiednią pulę środków na dofinansowanie szkolenia w danym czasie i nadaje ID wsparcia przedsiębiorcy oraz wylicza wysokość wkładu własnego.

Realizacja usługi szkoleniowej.

Firma świadcząca wybraną usługę wystawia fakturę, a uczestnicy zajęć wypełniają ankietę.

Jak odbywa się rozliczenie udzielonego wsparcia finansowego?

Przedsiębiorca przekazuje operatorowi fakturę za usługę, a ten weryfikuje jej poprawność i dokonuje przekazania przydzielonych środków.

BUR - Rejestracja uzytkownika

BUR - Zapis na usługę przedsiębiorstwa

Zapisz się do naszego newslettera!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.