fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Przyjdź, napisz lub zadzwoń…
Odpowiemy na każde twoje pytanie.

KIEROWNICTWO SPÓŁKI

Prezes Zarządu – Iwona Włodarz

Główny Księgowy – Michał Marniok

Sekretariat 32 420 40 83
Kancelaria 32 420 44 51 lub 32 420 44 50
kancelaria@synercom.pl
Informacja 32 420 40 22

Adres siedziby:
40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
NIP 954 18 86 126
REGON 273185870

KRS 0000106310

Kapitał zakładowy 10 835 000,00 zł

Numer konta:
 PEKAO S.A. o/Mysłowice
19 1240 4315 1111 0000 5299 5882

Numer rejestrowy BDO 
000127048

DZIAŁY SPÓŁKI

Zespół Administracji i Rozwoju 
32 420 40 04
Pracownia Badań Psychologicznych
32 420 44 46,
badaniapsychologiczne@synercom.pl
Dział Programów, Analiz i Projektów
32 420 40 36
Dział Centralnego Archiwum 
32 420 41 20
Zespół Kadr 32 420 44 34
Zespół Wynagrodzeń 32 420 44 26
Dział Ubezpieczeń Społecznych
32 420 44 26
Dział Rent i Roszczeń 32 420 43 19
Dział Socjalny 32 420 43 14
Zespół Księgowości 32 420 41 52
Dział Organizacyjno-Prawny 
32 420 41 80
Dział Umów i Obsługi Własnej 
32 420 41 55

Dział Informatyki 32 420 43 03
Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące
dla dorosłych 32 420 40 36, 669 096 523, szkola@synercom.pl 

DZIAŁY REALIZACJI SZKOLEŃ

Mysłowice
41-408 Mysłowice, ul. Piastów Śląskich 18a
32 420 42 50, 782 515 605
myslowice@
synercom.pl

Katowice
40-596 Katowice, ul. Pola 65
Budynek B
32 420 40 55

Piast
43–155 Bieruń, ul. Granitowa 16
32 420 40 51, 32 420 40 52
piast@
synercom.pl

ROW
44–253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12
32 420 42 51, 32 420 42 52
row@
synercom.pl

Ziemowit
43–143 Lędziny, ul. Pokoju 4
32 420 40 53, 32 420 40 54
ziemowit@
synercom.pl

Siedziba Spółki

Ośrodek szkolenia