SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

kursy

Medyczne

Kwalifikowana pierwsza pomoc (KPP)

     Celem kursu jest przygotowanie funkcjonariuszy służb lub członków organizacji społecznych o profilu ratowniczym współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do pełnienia roli ratownika KPP.

Warunek przyjęcia: ukończone 18 lat

Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne.
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 • Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
 • Elementy anatomiczne i fizjologiczne, ocena poszkodowanego, badania wstępne oraz szczegółowe.
 • Poszkodowany nieprzytomny.
 • Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
 • Defibrylator zautomatyzowany. Zasady de-fibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
 • Wstrząs.
 • Inne stany nagłe: drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
 • Urazy mechaniczne i obrażenia: złamania zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
 • Urazy chemiczne, termiczne, elastyczne, zagrożenia środowiskowe.
 • Taktyka działań ratowniczych: zdarzenia, masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielania pomocy, logistyka.
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
 • Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w zdarzeniach symulowanych.
 • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego.

Czas trwania: 9 dni
Cena: 675 zł

Zapisz się!

Kurs okresowy kwalifikowanej pomocy przedmedycznej

     Celem kursu jest utrwalenie wiadomości oraz nabytych umiejętności na kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Kurs przygotowuje także do zdania egzaminu recertyfikującego.

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • posiadanie uprawnień ratownika KPP (ukończony kurs KPP)

Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego.
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 • Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
 • Elementy anatomiczne i fizjologiczne, ocena poszkodowanego, badania wstępne oraz szczegółowe. Poszkodowany nieprzytomny.
 • Defibrylator zautomatyzowany. Zasady de-fibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
 • Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
 • Urazy mechaniczne i obrażenia: złamania zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
 • Urazy chemiczne, termiczne, elastyczne, zagrożenia środowiskowe.
 • Taktyka działań ratowniczych: zdarzenia, masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielania pomocy, logistyka.

Czas trwania: 2 dni
Cena: 365 zł

Zapisz się! Wybierz jeden z najbliższych terminów:

Kontakt:
32 420 42 50, 782 532 677, e-mail: bok.szkolenia@scuw.pl