SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

Nazwa szkolenia
Teoria + praktyka
Cena
Nazwa szkolenia
Czas trwania teoria+praktyka
Cena

Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (sanitariusz)

Pierwsza pomoc przedlekarska

Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)

Kurs okresowy kwalifikowanej pomocy przedmedycznej