fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

Nazwa szkolenia
Czas trwania teoria+praktyka

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

Zarządzanie czasem i celami dla pracowników administracyjnych

Sztuka motywacji – jak umiejętnie motywować siebie i pracowników

Coaching zespołu

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy – budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich oraz przyjaznego środowiska pracy

Zarządzanie stresem

Efektywna komunikacja i współpraca wewnątrz organizacji

Obsługa klienta – jak budować pozytywne doświadczenia naszych klientów

Strategia budowania zespołu

Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy

Technika światłowodowa

Druk 3D