SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

Nazwa szkolenia
Czas trwania teoria+praktyka
Cena

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Dzienny opiekun

Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna

Wolontariusz

Opiekun osób starszych i schorowanych

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Pracownik magazynu

Wychowawca wypoczynku

Kierownik wypoczynku

Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych

Szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych

Zarządzanie czasem i celami dla pracowników administracyjnych

Sztuka motywacji – jak umiejętnie motywować siebie i pracowników

Coaching zespołu

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy – budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich oraz przyjaznego środowiska pracy

Zarządzanie stresem

Metody szybkiego uczenia się – techniki pamięciowe

Zmiany w prawie pracy

Prawo pracy dla osób kierujących pracownikami

Efektywna komunikacja i współpraca wewnątrz organizacji

Trening motywacyjny z elementami autoprezentacji

Obsługa klienta w placówce medycznej

Obsługa klienta – jak budować pozytywne doświadczenia naszych klientów

Obsługa klienta wraz z obsługą kas fiskalnych

Seminarium menedżerskie w zakresie zarządzania zespołami

Strategia budowania zespołu – zarządzanie i kierowanie w sytuacji kryzysowej

Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy

Efektywność menedżerska kadry kierowniczej

Wystąpienia publiczne

Technika światłowodowa

Rozwój potencjału pracowników