SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

Nazwa szkolenia
Czas trwania teoria+praktyka
Cena

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Dzienny opiekun

Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna

Wolontariusz

Opiekun osób starszych i schorowanych

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Pracownik magazynu

Wychowawca wypoczynku

Kierownik wypoczynku

Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych

Szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych

Zarządzanie czasem i celami dla pracowników administracyjnych

Sztuka motywacji – jak umiejętnie motywować siebie i pracowników

Coaching zespołu

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy – budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich oraz przyjaznego środowiska pracy

Zarządzanie stresem

Metody szybkiego uczenia się – techniki pamięciowe

Zmiany w prawie pracy

Prawo pracy dla osób kierujących pracownikami

Efektywna komunikacja i współpraca wewnątrz organizacji

Trening motywacyjny z elementami autoprezentacji

Obsługa klienta w placówce medycznej

Obsługa klienta – jak budować pozytywne doświadczenia naszych klientów

Obsługa klienta wraz z obsługą kas fiskalnych

Seminarium menedżerskie w zakresie zarządzania zespołami

Strategia budowania zespołu – zarządzanie i kierowanie w sytuacji kryzysowej

Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy

Efektywność menedżerska kadry kierowniczej

Wystąpienia publiczne

Technika światłowodowa

Rozwój potencjału pracowników

Zapisz się do naszego newslettera!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.