fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

Nazwa szkolenia
Czas trwania teoria+praktyka

Weryfikacja spawania podstawowego

Weryfikacja spawania ponadpodstawowego

Kurs podstawowy spawania blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe (111)

Kurs podstawowy spawania gazowego blach (311)

Kurs podstawowy spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)

Kurs podstawowy spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)

Kurs podstawowy spawania aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą MIG (131)

Kurs podstawowy spawania gazowego blach i spawania blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe (111+311)

Kurs podstawowy spawania gazowego blach i spawania blach i rur spoinami pachwinowymi (135+311) metodą MAG

Kurs ponadpodstawowy spawania blach elektrodami otulonymi – spoiny czołowe (111)

Kurs ponadpodstawowy spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG (135)

Kurs ponadpodstawowy spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141)

Kurs ponadpodstawowy spawania blach z aluminium i jego stopów spoinami czołowymi metodą MIG (131)

Kurs ponadpodstawowy spawania rur elektrodami otulonymi – spoiny czołowe (111)

Kurs ponadpodstawowy spawania gazowego rur (311)

Kurs ponadpodstawowy spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG (135)

Kurs ponadpodstawowy spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG (141)

Naprawa i konserwacja sprzętu do spawania gazowego

Kurs ręcznego cięcia tlenowego

Kurs ręcznego cięcia plazmowego