SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

Nazwa szkolenia
Czas trwania teoria+praktyka
Cena

Kurs podstawowy spawania blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe (111)

Kurs podstawowy spawania gazowego blach (311)

Kurs podstawowy spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)

Kurs podstawowy spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)

Kurs podstawowy spawania aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą MIG (131)

Kurs podstawowy spawania gazowego blach i spawania blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe (111+311)

Kurs podstawowy spawania gazowego blach i spawania blach i rur spoinami pachwinowymi (135+311) metodą MAG

Kurs ponadpodstawowy spawania blach elektrodami otulonymi – spoiny czołowe (111)

Kurs ponadpodstawowy spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG (135)

Kurs ponadpodstawowy spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141)

Kurs ponadpodstawowy spawania blach z aluminium i jego stopów spoinami czołowymi metodą MIG (131)

Kurs ponadpodstawowy spawania rur elektrodami otulonymi – spoiny czołowe (111)

Kurs ponadpodstawowy spawania gazowego rur (311)

Kurs ponadpodstawowy spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG (135)

Kurs ponadpodstawowy spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG (141)

Weryfikacja spawania podstawowego

Weryfikacja spawania ponadpodstawowego

Naprawa i konserwacja sprzętu do spawania gazowego

Kurs ręcznego cięcia tlenowego

Kurs ręcznego cięcia plazmowego