fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

Nazwa szkolenia
Czas trwania

Szkolenie wstępne w dziedzinie BHP

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami