SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

Nazwa szkolenia
Czas trwania
Cena

Kurs pedagogiczno-dydaktyczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

Kurs dla instruktorów szkolenia praktycznego wewnątrzzakładowego

Kurs dla instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Kurs pedagogiczno-metodyczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Prawo pracy w dobie COVID