fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

Nazwa szkolenia
Czas trwania

Prawo Pracy

Kurs pedagogiczno-dydaktyczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

Kurs dla instruktorów szkolenia praktycznego wewnątrzzakładowego

Kurs pedagogiczno-metodyczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu