fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

O NAS

Zmieniamy się dla Was!

Działamy od 1996 r.

jako instytucja szkoleniowa, na podstawie wpisu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice;

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. od 19 maja 2021 roku działa pod marką:

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. to ten sam Zespół z dużym doświadczeniem oraz nowe pomysły na rozwój i wsparcie naszych Klientów!

Zapraszamy do kontaktu!

Jesteśmy wpisani...

do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. W 2014 roku uzyskaliśmy Certyfikat Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Od 2009 roku przy naszej firmie działa Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa – szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Od 2008 r. jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Posiadamy również Certyfikat Jakości w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz przeprowadzania badań psychologicznych ISO 9001:2015 nadany przez Bureau Veritas Certification.

Głównym celem...

naszej działalności w przedmiocie usług szkoleniowych jest umożliwienie osobom dorosłym uzyskania wiedzy oraz kształcenie, dokształcanie i doskonalenie kadr w zakresie kwalifikacji ogólnych, osobowościowych i zawodowych, pomoc w rozwijaniu własnych zainteresowań i uzdolnień.

Dysponujemy Ośrodkiem Szkolenia...

w Mysłowicach, filiami przy kopalniach PGG S.A. własnymi salami dydaktycznymi we wszystkich ośrodkach, pracownią komputerową, halą maszyn, spawalnią, pracownią zajęć praktycznych oraz Pracownią Badań Psychologicznych. Ważne jest dla nas indywidualne podejście do Klienta. W zależności od potrzeb Klientów organizujemy szkolenia stacjonarne, w siedzibach Klientów, podczas sesji wyjazdowych oraz e-learningowe.

Potencjał firmy...

to przede wszystkim ludzie. Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin nauki i przemysłu, jesteśmy w stałym kontakcie z różnorodnymi instytucjami i urzędami państwowymi. Dzięki temu nasza oferta jest stale dopasowywana do najnowszych rozwiązań i trendów w zakresie oferowanych usług szkoleniowych.
Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Od stycznia 2011 realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.