fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

POLITYKA JAKOŚCI FIRMY

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

Powzięliśmy za swoją misję oferowanie skutecznych i efektywnych oraz spełniających wymagania Klienta i swoich interesariuszy usług z zakresu kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz badań psychologicznych.

Nasza wizja

Zrozumienie i zaspokojenie potrzeb oraz oczekiwań obecnych i przyszłych Klientów oraz naszych interesariuszy.

Nasze wartości

– skuteczność i efektywność realizowanych usług – najważniejszy jest rezultat

– kompetencja – fachowość, profesjonalizm, znajomość tematu

– innowacyjność – inicjatywa, rozwój, kreatywność, otwartość na zmieniające się otoczenie

Cel strategiczny

Dbaj o jakość przez zrozumienie i zaspokojenie potrzeb oraz wymagań. 

Cel realizujemy poprzez stałe podnoszenie poziomu kształcenia, rozwijanie jakości i asortymentu usług, wyprzedzanie oczekiwań naszych Klientów przez dokładne rozpoznanie Ich potrzeb
i wymagań, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań 
i trendów w kształceniu ustawicznym, doskonalenie relacji z Klientem przez indywidualną obsługę zamówień i partnerskie kontakty, konkurencyjność cenową i terminową, podejmowanie działań
w zakresie wzrostu efektywności, stałe doskonalenie kompetencji pracowników.

Zobowiązujemy się do spełniania mających zastosowanie wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań regulacyjnych dotyczących SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE 
Sp. z o.o., jak również do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Zarząd FIRMY SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. deklaruje, iż postanowienia niniejszej Polityki Jakości są zakomunikowane, zrozumiałe, stosowane oraz dostępne na wszystkich szczeblach organizacji, dla wszystkich osób pracujących w imieniu SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

Prezes Zarządu SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.
Iwona Włodarz
Katowice, dnia 19 maja 2021 r.