fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

PROJEKT ZREALIZOWANY

Projekt: Doskonal swój fach!

Kurs ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego.

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. (Partner w projekcie) rozpoczyna realizację projektu wraz z Ośrodkiem Szkolenia Spawaczy  WELDER s.c. (Lider projektu) pt. „Doskonal swój fach! Kurs ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego” nr RPSL.11.03.00-24-0140/21 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Projekt skierowany jest do 180 osób dorosłych pracujących lub mieszkających lub uczących się w woj. śląskim, które z własnej inicjatywy chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe cięcia tlenowego i plazmowego. Kwalifikacje te wykorzystywane są przy wykonywaniu prac spawalniczych w branży przetwórstwa przemysłowego, potwierdzone są uzyskaniem dwóch zaświadczeń Instytutu Spawalnictwa nadających uprawnienia do wykonywania ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego.

Okres realizacji projektu:  01.04.2022 r. – 30.06.2023 r.

Miejsce realizacji kursów:

Ośrodek Szkolenia Spawaczy WELDER s.c.
44-102 Gliwice, ul. Portowa 16W

- DARMOWE SZKOLENIA

Kontakt do partnera projektu:

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.
Ośrodek Szkolenia w
Mysłowicach, ul. Piastów Śl. 18a
T: 32 420 44 81
E: spawacz@synercom.pl