fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

PROJEKT ZREALIZOWANY

Projekt: Praca popłaca!

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących woj. śląskie w tym do osób z niepełnosprawnościami, nie pracujących bezrobotnych i/lub biernych zawodowo (niezarejestrowanych w PUP) oraz do osób pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (zatrudnionych na umowy krótkoterminowe lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych).

Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie w formie opracowania Indywidualnego Planu Zatrudnienia w ramach którego zapewniamy:
a) dla minimum 30% uczestników wparcie w postaci kursu zawodowego (m.in. kurs spawacza, obsługi wózków widłowych, instalatora systemów fotowoltaicznych, opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, kursów komputerowych lub wielu innych wynikających z predyspozycji zawodowych uczestnika projektu opracowanych w trakcie Indywidualnego Planu Działania),
b) 3 miesięczne wsparcie w postaci stażu zawodowego oraz pośrednictwa pracy.

Uczestnikom projektu przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe lub stażowe, zwrot kosztów dojazdu na kurs lub staż. 

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r.- 30.06.2023 r.

- DARMOWE SZKOLENIA

plakat_praca popłaca

Kontakt do biura projektu:

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. 
40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
T: 32 420 43 23    32 420 40 36    669 096 523
E: projekty@synercom.pl

g7.jpg

kurs spawania

wózki_1

kurs wózków

fotowoltaika_2

fotowoltaika

autocad

AutoCAD

HARMONOGRAMY IPD

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ I KURSÓW