fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

PROJEKT ZREALIZOWANY

Projekt: Wykwalifikowany spawacz

Grupa docelowa:

108 osób dorosłych 18+ (z wył. osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym i z wył. właścicieli przedsiębiorstw pełniących funkcje kierownicze i wspólników oraz osób samozatrudnionych), które mieszkają lub pracują lub uczą się w woj. śląskim i chcą z własnej inicjatywy nabyć kwalifikacje spawania metodą MAG 135 potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym Instytutu Spawalnictwa.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest uzyskanie przez min. 98 osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych udziałem w kursach spawalniczych zamieszkałych lub pracujących lub uczących się na terenie woj. śląskiego kwalifikacji spawacza MAG 135 do czerwca 2023 r.

Planowane efekty:

W projekcie zaplanowano, iż co najmniej 98 osób w tym 2 kobiety uzyska kwalifikacje spawacza w metodzie MAG 135 certyfikowanych przez Instytut Spawalnictwa.

Wartość projektu:  605 071,80 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  514 311,03 zł

Okres realizacji projektu:  01.06.2022 r. – 30.06.2023 r.

Kontakt do biura projektu:

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. 
40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
T: 32 420 4481    32 420 4253    693 200 359
E: projekty@synercom.pl

- DARMOWE SZKOLENIA

Zapytania ofertowe