fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

Projekt: Wykwalifikowany spawacz

Grupę docelową stanowi 108 osób dorosłych 18+ (z wył. osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym i z wył. właścicieli przedsiębiorstw pełniących funkcje kierownicze i wspólników oraz osób samozatrudnionych), które mieszkają lub pracują lub uczą się w woj. śląskim i chcą z własnej inicjatywy nabyć kwalifikacje spawania metodą MAG 135 potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym Instytutu Spawalnictwa.

Okres realizacji projektu:  01.08.2022 r. – 30.06.2023 r.

Kontakt do biura projektu:

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. 
40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
T: 32 420 4481    32 420 4253    693241184
E: projekty@synercom.pl

- DARMOWE SZKOLENIA

Zapytania ofertowe