fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

SYNERCOM USŁUGI WSPóLNE SP. Z O.O.

Inspektor Ochrony Danych

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. jako Administrator – powołało inspektora ochrony danych.
Dane kontaktowe: SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. Anna Bogulak
ul. Karolinki 140-467 Katowice
e-mail: inspektorochronydanych@synercom.pl
Zadaniem inspektora ochrony danych – zgodnie z artykułem 39 RODO – jest: informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz Pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie, monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty, udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania, współpraca z organem nadzorczym, pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.