fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE SP. Z O.O.

Obowiązek informacyjny

Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do podania informacji w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 13 RODO).

Aby zrealizować ten obowiązek, SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. publikuje na swojej stronie internetowej informacje dla poszczególnych kategorii osób.

Jako Administrator informujemy, iż w sprawach ochrony swoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@synercom.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice.

Do pobrania: