SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

bezpłatne

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

MG.11 GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ

7 miesięcy w systemie zaocznym (zajęcia sobota i niedziela co drugi weekend);

Absolwent będzie potrafił m.in.:

  • wykonywać roboty związane z drążeniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych;

  • wykonywać roboty związane z wydobywaniem złóż;

  • wykonywać roboty związane z wentylacją i klimatyzacją podziemnych wyrobisk górniczych

Egzamin zawodowy na tytuł: górnika eksploatacji podziemnej

MG.17 MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

7 miesięcy w systemie zaocznym (zajęcia sobota i niedziela co drugi weekend);

Absolwent będzie potrafił m.in.:

  • montować maszyny i urządzenia;

  • obsługiwać maszyny i urządzenia

(m.in. określać przyczyny uszkodzeńmaszyn i urządzeń, wykonywać pracekonserwacyjno-naprawce maszyni urządzeń itp.);

Egzamin zawodowy na tytuł: mechanika-montera maszyn i urządzeń

MG.39 TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

7 miesięcy w systemie zaocznym (zajęcia sobota i niedziela co drugi weekend);

Absolwent będzie potrafił m.in.:

  • organizować i prowadzić roboty górnicze;

  • rozpoznawać zagrożenia naturalne i zapobiegać im;

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs MG.11 i uzyskały tytuł górnika eksploatacji podziemnej.
Egzamin zawodowy na tytuł: Technika górnictwa podziemnego

MG.44 TECHNIK MECHANIK

7 miesięcy w systemie zaocznym (zajęcia sobota i niedziela co drugi weekend);

Absolwent będzie potrafił m.in.:

  • organizować procesy obróbki i montażu części maszyn i urządzeń ;

  • nadzorować przebieg produkcji (m.in. kontrolować wydajność procesu produkcji itp.);

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs MG.17 i uzyskały tytuł mechanika-montera maszyn i urządzeń.Egzamin zawodowy na tytuł: Technika mechanika

kontakt: tel. 32/420 40 36, 669 096 523