SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.
bezpłatneMECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ MG.17Absolwent będzie potrafił m.in.:


  • montować maszyny i urządzenia

(m.in. rozpoznawać rozwiązania

konstrukcyjne maszyn i urządzeń,

stosować metody montażu maszyn

i urządzeń itp.);

  • obsługiwać maszyny i urządzenia

(m.in. określać przyczyny uszkodzeń

maszyn i urządzeń, wykonywać prace

konserwacyjno-naprawce maszyn

i urządzeń itp.);czas trwania:


7 miesięcy

w systemie zaocznym

(zajęcia sobota i niedziela

co drugi weekend);


egzamin zawodowy:


na tytuł:

mechanika-montera

maszyn i urządzeń


kontakt:


tel. 32/420 40 36

669 096 523