SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.
bezpłatneTECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO MG.39


Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs MG.11 i uzyskały tytuł górnika eksploatacji podziemnej.Absolwent będzie potrafił m.in.:


  • organizować i prowadzić roboty

górnicze (m.in. prowadzić

dokumentację techniczno-ruchową,

w tym raport produkcyjny, wydobycia

surowców, planować roboty górnicze itp.);

  • rozpoznawać zagrożenia naturalne

i zapobiegać im (m.in. korzystać

z informacji o zagrożeniach naturalnych, posługiwać się aparaturą kontrolno-pomiarową itp.)czas trwania:


7 miesięcy

w systemie zaocznym

(zajęcia sobota i niedziela

co drugi weekend);


egzamin zawodowy:


na tytuł:

Technika górnictwa podziemnego


kontakt:


tel. 32/420 40 36

669 096 523