SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.
bezpłatneTECHNIK MECHANIK MG.44


Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs MG.17 i uzyskały tytuł mechanika-montera maszyn i urządzeń.Absolwent będzie potrafił m.in.:


  • organizować procesy obróbki i montażu

części maszyn i urządzeń (m.in. posługiwać się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu maszyn i urządzeń, wykonywać obliczenia wytrzymałościowe części maszyn i urządzeń itp.);

  • nadzorować przebieg produkcji

    (m.in. kontrolować wydajność procesu produkcji

    i jakości wyrobów, kontrolować stan techniczny narzędzi, maszyn i urządzeń itp.);czas trwania:


7 miesięcy

w systemie zaocznym

(zajęcia sobota i niedziela

co drugi weekend);


egzamin:


na tytuł:

Technika mechanika


kontakt:


tel. 32/420 40 36

669 096 523