SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

kursy

UDT

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych
wraz z bezpieczną wymianą butli

     Celem kursu obsługi wózków jezdniowych jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Zdany egzamin daje uprawnienia do otrzymania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie objetym temtyką kursu.
Program kursu przewiduje 30 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych. Podzielony jest na część dotyczącą obsługi wózka jezdniowego oraz na część związaną z bezpiecznym użytkowniem butli gazowej. Zagadnienia programowe obejmują wiadomośći o dozorze technicznym, o budowie wózków jezdniowych, a także z dziedziny ładunkoznawstwa. Szkolenie porusza też kwestie wszelkich czynności przed i po rozpoczęciu pracy przez operatora, a także sprawy związane
z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Warunki przyjęcia:

  • Ukończony 18 rok życia.
  • Stan zdrowia umożliwiający pracę wózkami jezdniowymi, potwierdzony zaświadczeniem od uprawnionego lekarza.

     Program kursu przewiduje 30 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych. Podzielony jest na część dotyczącą obsługi wózka jezdniowego oraz na część związaną z bezpiecznym użytkowaniem butli gazowej. Zagadnienia programowe obejmują wiadomości o dozorze technicznym, o budowie wózków jezdniowych, a także z dziedziny ładunkoznawstwa. Szkolenie porusza też kwestie wszelkich czynności przed i po rozpoczęciu pracy przez operatora, a także sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Do ceny kursu należy doliczyć koszt egzaminu przed komisją UDT. Obecnie jest to kwota 193,78 zł.

Czas trwania: 7 dni
Cena: 400 zł

Zapisz się! Wybierz jeden z najbliższych terminów:

Kontakt:
32 420 42 50, 782 532 677, e-mail: bok.szkolenia@synercom.pl