SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

USŁUGI ARCHIWIZACYJNEGłównym zadaniem działalności Centralnego Archiwum Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. jest gromadzenie,

ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnienie materiałów archiwalnych Zakładów obecnie działających i zlikwidowanych.
Do podstawowych usług Centralnego Archiwum nalezy:


– Przyjmowanie i przechowywanie akt.
– Zabezpieczenie materiałów tworzących zasób archiwalny GK KHW SA. oraz GK PGG S.A.
– Udostępnianie i wypożyczanie akt.
– Przeprowadzanie procedur brakowania.
– Sporządzanie sprawozdawczości dla Archiwum Państwowego i Biura Zarządu.
– Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego.
– Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Archiwum Państwowe.
– Prowadzenie działalności informacyjnej.
– Bieżąca profilaktyka i konserwacja przechowywanych akt.
– Niszczenie akt.
– Porządkowanie dokumentacji (przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji).
– Instruktaż stanowiskowy.
– Opracowanie Instrukcji archiwalnej dla archiwum zakładowego.
Centralne Archiwum40-467 Katowice, ul. Karolinki 1

tel. 32 420 41 20