fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

kurs

Instalator systemów fotowoltaicznych

Celem kursu podstawowego jest kompleksowe przygotowanie uczestników do wykonywania instalacji systemów fotowoltaicznych oraz do egzaminu przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.
 
Celem kursu przypominającego jest aktualizacja wiedzy szkolenia podstawowego, w szczególności dotyczącego wiedzy o aktualnych dokumentach odniesienia oraz nauki umiejętności praktycznych z zakresu nowych technologii i dobrych praktyk instalacyjnych.
 
Program kursu opracowano na podstawie załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Energii Dz.U. z dnia 09.05.2017r. poz. 1034. Program kursu jest jednocześnie programem kursu podstawowego jak i przypominającego. Kurs trwa trzy dni, dwa z nich to zajęcia teoretyczne, a dzień trzeci poświęcony jest na zajęcia praktyczne.

Posiadamy akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych:

Zadzwoń i zapisz się na kurs:
T: 32 420 42 50, 782 515 605, E: bok@synercom.pl