fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

SYNERCOM USŁUGI WSPóLNE SP. Z O.O.

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli – kategoria II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.

Udział w kursie obsługi wózków jezdniowych to kluczowa inwestycja w bezpieczeństwo i efektywność pracy. Kurs ten zapewnia niezbędną wiedzę dotyczącą prawidłowego korzystania z wózków jezdniowych, co przekłada się na minimalizację ryzyka wypadków i uszkodzeń. Zdobycie umiejętności obsługi wózków jezdniowych pozwoli zwiększyć efektywność logistyczną oraz wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo zarówno operatora, jak i otoczenia pracy. Warto wziąć udział w kursie, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne i profesjonalne korzystanie z tego rodzaju sprzętu.

Opis szkolenia z obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli – kategoria II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.

Do prowadzenia wózka widłowego zgodnie z prawem wymagane są uprawnienia na wózki widłowe. To dokumenty potwierdzające kwalifikacje danej osoby do obsługi wózka  jezdniowego.

Cel kształcenia:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

Umiejętności:

Absolwent kursu będzie znał:

  • wiadomości o dozorze technicznym,
  • ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego,
  • typy stosowanych wózków jezdniowych,
  • budowę wózków jezdniowych podnośnikowych,
  • czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu,
  • czynności operatora w czasie pracy z wózkami,
  • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
  • wiadomości z zakresu BHP.

 

Pozytywne ukończenie kursu i zdanie egzaminu nadaje uprawnienia na wózki widłowe, pozwalające na pracę jako operator wózka. Potwierdzeniem kompetencji jest legitymacja, sygnowana znakiem Urzędu Dozoru Technicznego.

Aby zapisać się na wybrany kurs wypełnij poniższy formularz:

Sylwia Niedźwiedzka

tel.: +48 782 515 605
e-mail: s.niedzwiedzka@synercom.pl

Dokumenty do pobrania: