fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

SYNERCOM USŁUGI WSPóLNE SP. Z O.O.

Kursy z zakresu pierwszej pomocy

Udział w kursach pierwszej pomocy to kluczowy krok w zyskaniu umiejętności, które mogą być życiowo ważne. Kursy te uczą, jak udzielać natychmiastowej pomocy w nagłych sytuacjach, takich jak wypadki czy nagłe zachorowania. Zdobycie tych umiejętności może uczynić Cię gotowym na reagowanie w sytuacjach awaryjnych i udzielanie wsparcia potrzebującym. Wzięcie udziału w kursach z zakresu pierwszej pomocy to nie tylko inwestycja w swoje bezpieczeństwo, ale także sposób na pomoc innym w trudnych momentach. Zyskaj pewność siebie i umiejętność skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych!

Opis szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy polecany jest osobom chcącym poszerzyć umiejętności ratownicze.

Cel kształcenia:

  • przygotowanie uczestników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym
    w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia,
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielanej pomocy,
  • kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

 

Umiejętności:

Uczestnik szkolenia zdobywa uprawnienia m.in. do podawania tlenu czy stosowania specjalistycznych metod udrażniania dróg oddechowych, jak również zdobywa umiejętność stabilizacji urazów za pomocą specjalistycznych sprzętów.

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust.8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Po ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Uprawnienia nadawane są na trzy lata.

 

Wymagania:
Od końca 2018 roku w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy mogą wziąć udział wszyscy chętni posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, których stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Aby zapisać się na wybrany kurs wypełnij poniższy formularz:

Sylwia Niedźwiedzka

tel.: +48 782 515 605
e-mail: s.niedzwiedzka@synercom.pl

Dokumenty do pobrania: