fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

SYNERCOM USŁUGI WSPóLNE SP. Z O.O.

Poniżej znajdziesz listę kursów spawalniczych dostępnych w naszej ofercie

Kurs prowadzony jest na 3 poziomach zaawansowania:

 1. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi
 2. Spawanie blach spoinami czołowymi
 3. Spawanie rur spoinami czołowymi

 

Cel kształcenia:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego i zdobycia świadectwa oraz książeczki spawacza wydane przez Łukasiewicz Górnośląski Instytut Technologiczny (dawniej Łukasiewicz Instytut Spawalnictwa) lub TUV NORD.

Opis efektów nauczania:

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy zdobędą wiedzę jak prawidłowo wykonywać spoiny blach i rur metodą MAG 135. Nauczą się jak przygotowywać materiał do obróbki spawalniczej, obsługiwać sprzęt spawalniczy i środki ochrony osobistej, prowadzić niezbędną dokumentację, przestrzegać podstawowych zasad pracy z materiałami oraz rozpoznawać zagrożenia na stanowisku pracy

Podstawowe wymagania dla uczestników:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza

Kurs prowadzony jest na 3 poziomach zaawansowania:

 1. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi
 2. Spawanie blach spoinami czołowymi
 3. Spawanie rur spoinami czołowymi

 

Cel kształcenia:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego i zdobycia świadectwa oraz książeczki spawacza wydane przez Łukasiewicz Górnośląski Instytut Technologiczny (dawniej Łukasiewicz Instytut Spawalnictwa) lub TUV NORD.

Opis efektów nauczania:

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy zdobędą wiedzę jak prawidłowo wykonywać spoiny blach i rur metodą MAG 135. Nauczą się jak przygotowywać materiał do obróbki spawalniczej, obsługiwać sprzęt spawalniczy i środki ochrony osobistej, prowadzić niezbędną dokumentację, przestrzegać podstawowych zasad pracy z materiałami oraz rozpoznawać zagrożenia na stanowisku pracy

Podstawowe wymagania dla uczestników:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza

Kurs prowadzony jest na 3 poziomach zaawansowania:

 1. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi
 2. Spawanie blach spoinami czołowymi
 3. Spawanie rur spoinami czołowymi

 

Cel kształcenia:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego i zdobycia świadectwa oraz książeczki spawacza wydane przez Łukasiewicz Górnośląski Instytut Technologiczny (dawniej Łukasiewicz Instytut Spawalnictwa) lub TUV NORD.

Opis efektów nauczania:

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy zdobędą wiedzę jak prawidłowo wykonywać spoiny blach i rur metodą TIG 141. Nauczą się jak przygotowywać materiał do obróbki spawalniczej, obsługiwać sprzęt spawalniczy i środki ochrony osobistej, prowadzić niezbędną dokumentację, przestrzegać podstawowych zasad pracy z materiałami oraz rozpoznawać zagrożenia na stanowisku pracy

Podstawowe wymagania dla uczestników:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe

zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza

Kurs prowadzony jest na 3 poziomach zaawansowania:

 1. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi
 2. Spawanie blach spoinami czołowymi
 3. Spawanie rur spoinami czołowymi

 

Cel kształcenia:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego i zdobycia świadectwa oraz książeczki spawacza wydane przez Łukasiewicz Górnośląski Instytut Technologiczny (dawniej Łukasiewicz Instytut Spawalnictwa) lub TUV NORD.

Opis efektów nauczania:

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy zdobędą wiedzę jak prawidłowo wykonywać spoiny blach i rur metodą MIG 131. Nauczą się jak przygotowywać materiał do obróbki spawalniczej, obsługiwać sprzęt spawalniczy i środki ochrony osobistej, prowadzić niezbędną dokumentację, przestrzegać podstawowych zasad pracy z materiałami oraz rozpoznawać zagrożenia na stanowisku pracy

Podstawowe wymagania dla uczestników:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe

zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza

Kurs prowadzony jest na 2 poziomach zaawansowania:

 1. Spawanie gazowe blach
 2. Spawanie gazowe rur

 

Cel kształcenia:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego i zdobycia świadectwa oraz książeczki spawacza wydane przez Łukasiewicz Górnośląski Instytut Technologiczny (dawniej Łukasiewicz Instytut Spawalnictwa) lub TUV NORD.

Opis efektów nauczania:

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy zdobędą wiedzę jak prawidłowo wykonywać spoiny blach i rur spawaniem gazowym 311. Nauczą się jak przygotowywać materiał do obróbki spawalniczej, obsługiwać sprzęt spawalniczy i środki ochrony osobistej, prowadzić niezbędną dokumentację, przestrzegać podstawowych zasad pracy z materiałami oraz rozpoznawać zagrożenia na stanowisku pracy

Podstawowe wymagania dla uczestników:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe

zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza

Cel kształcenia:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego i zdobycia świadectwa wydanego przez Łukasiewicz Górnośląski Instytut Technologiczny (dawniej Łukasiewicz Instytut Spawalnictwa).

Opis efektów nauczania:

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy zdobędą wiedzę jak prawidłowo i bezpiecznie ciąć materiał. Nauczą się jak obsługiwać sprzęt do cięcia plazmowego, przestrzegać podstawowych zasad pracy z materiałami, sprzętem oraz rozpoznawać zagrożenia na stanowisku pracy

Podstawowe wymagania dla uczestników:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe

zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza

Cel kształcenia:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego i zdobycia świadectwa wydanego przez Łukasiewicz Górnośląski Instytut Technologiczny (dawniej Łukasiewicz Instytut Spawalnictwa).

Opis efektów nauczania:

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy zdobędą wiedzę jak prawidłowo i bezpiecznie ciąć materiał. Nauczą się jak obsługiwać sprzęt do cięcia tlenowego, przestrzegać podstawowych zasad pracy z materiałami, sprzętem oraz rozpoznawać zagrożenia na stanowisku pracy

Podstawowe wymagania dla uczestników:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe

zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza

Aby zapisać się na wybrany kurs wypełnij poniższy formularz:

Lub skontaktuj się ze mną bezpośrednio:

Michał Trzaska

tel.: 32 4204481
e-mail: m.trzaska@synercom.pl