fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

SYNERCOM USŁUGI WSPóLNE SP. Z O.O.

W związku z obowiązującą w SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. Wewnętrzną Procedurą w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. Spółka zapewnia każdemu Pracownikowi lub innym osobom wykonującym czynności na rzecz Spółki możliwość anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA