fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

kurs

Kompendium Prawa Pracy

Przemysław Pogłódek

Przemysław Pogłódek

TRENER

     Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2006 roku ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Śląskiego. Jest biegłym sądowym w zakresie rozliczania czasu pracy oraz naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Siedem lat był pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy, początkowo w wydziale prawnym, następnie złożył państwowy egzamin dla pracowników wykonujących i nadzorujących czynności kontrolne, nadający mu uprawnienia państwowego inspektora pracy.

     Prowadzi wykłady w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Wykłada na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, kadr i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz na studiach menadżerskich (Executive MBA). Jest również wykładowcą na kursach przygotowawczych do aplikacji radcowskiej i adwokackiej.

     Od piętnastu lat jest wykładowcą polskiego i europejskiego prawa pracy w wielu najbardziej znanych, renomowanych ogólnopolskich ośrodkach szkoleniowych. Działalność szkoleniową prowadzi również poza granicami kraju, poszerzając wiedzę przedsiębiorców z zakresu europejskiego prawa pracy oraz czasu pracy w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, głównie na terenie Niemiec, Belgii, Holandii, Czech, Słowacji oraz Hiszpanii. Jest jednym z kilkunastu trenerów wpisanych do ogólnopolskiego banku wykładowców Ośrodka Szkolenie Państwowej Inspekcji Pracy. 

Kontakt:
tel. 32 420 42 50, 782 515 605
e-mail: bok@synercom.pl


Czas trwania: 1 dzień
Cena: 250 zł