fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

SYNERCOM USŁUGI WSPóLNE SP. Z O.O.

Szkolenia miękkie z zakresu skutecznej komunikacji oraz budowania pozytywnych relacji międzyludzkich

Udział w szkoleniach miękkich to kluczowy krok w doskonaleniu umiejętności interpersonalnych i zarządzania, co ma istotne znaczenie w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Te szkolenia skupiają się na rozwijaniu kompetencji takich jak efektywna komunikacja, budowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktów i przywództwo. Dzięki nim uczestnicy zyskują nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale także umiejętności niezbędne do skutecznego współpracowania z innymi, co przekłada się na sukces zawodowy i rozwój kariery.

Szkolenie miękkie z zakresu skutecznej komunikacji oraz budowania pozytywnych relacji międzyludzkich

Kompetencje personalne dzielimy na twarde i miękkie. Te pierwsze łatwo wskazać. W przypadku kompetencji miękkich sytuacja jest bardziej złożona: są one niezwykle ważne, ale trudne do uchwycenia.

Szkolenia miękkie nastawione są na rozwój wybranych kompetencji. Obejmują one wiele zagadnień dotyczących rozwoju osobistego oraz umiejętności samomotywacji.

Podczas szkolenia pracuje się nad cechami uczestników, by ułatwić im ich pracę i komunikację interpersonalną.

Uczestnicy nabywają wiedzę dotyczącą skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów a także negocjacji w konflikcie. Miękkie kompetencje  u pracownika firmy mają ogromne znaczenie. Szkolenie z zakresu komunikacji wzmocni w pracownikach te atuty, które pozwolą lepiej odnaleźć się w większej grupie.

Zobacz jak to działa.

Rozwijaj kompetencje miękkie u swoich pracowników i całego zespołu!

Aby zapisać się na wybrany kurs wypełnij poniższy formularz:

Sylwia Niedźwiedzka

tel.: +48 782 515 605
e-mail: s.niedzwiedzka@synercom.pl

Dokumenty do pobrania: